Skip links

Motiveren is eenvoudig: zo werkt motivatie!

Motiveren is eenvoudig: zo werkt motivatie!

Motivatie is ‘datgene wat een individu tot bepaald gedrag drijft’, ‘het gevoel dat je aanzet tot het beginnen én afmaken van een taak’ en ‘de wens om iets dat je wilt ook werkelijk te doen’. Welke definitie je ook hanteert, het resultaat is in alle gevallen hetzelfde: namelijk in beweging komen.

Welke soorten motivatie zijn er?

Intrinsieke motivatie

Intrinsieke motivatie is motivatie die uit onszelf komt. Dit komt voort uit de wil om iets te doen, omdat je het leuk vindt of gedreven bent om resultaat neer te zetten, en niet omdat het ‘moet’. Intrinsieke motivatie wordt gestimuleerd door een prettige werksfeer of omgeving. Wanneer we ons comfortabel voelen, zijn we in staat om meer werk te verzetten en resultaten te boeken. Het is als het ware een basisbehoefte die wordt vervuld, die zorgt voor intrinsieke motivatie.

Extrinsieke motivatie

Extrinsieke motivatie is motivatie die van buitenaf komt, oftewel wordt gestimuleerd door externe prikkels. Een externe prikkel kan bijvoorbeeld een beloning of geld zijn. Extrinsieke motivatie kunnen we dus stimuleren door doelen te stellen of naar een beloning toe werken.

Demotivatie

Demotivatie ontstaat wanneer we ons niet prettig voelen. Wanneer men het idee of gevoel heeft dat andere dingen over hen beslissen, kan dit leiden tot het gevoel dat het werk verricht moet worden om ‘straf’ te voorkomen. Dit zorgt voor het gevoel van demotivatie.

Motivatie theorieën

Er zijn verschillende theorieën met betrekking tot motivatie. Wij lichten er drie uit: waar komt het vandaan en hoe stimuleren we dit volgens deze drie theorieën?

Piramide Maslow

De ‘piramide van Maslow’ is ontwikkeld door  psycholoog Abraham Maslow. Het model beschrijft 5 niveaus van de behoeftebevrediging van de mens. Deze zijn zowel op maatschappelijk als op arbeidsvlak van toepassing. De menselijke behoefte worden in deze piramida onderverdeeld in vijf hiërarchische niveaus. Het volgende niveau kan pas worden bereikt als het voorafgaande niveau bevredigd is.

motivatie, spreker motivatie, motiverende spreker
Bron: The Huddle

Verwachtingstheorie

De ‘verwachtingstheorie’ is ontwikkeld door psycholoog Victor Vroom. Zijn motivatietheorie is vooral toepasbaar op de motivatie binnen een werkomgeving. Volgens hem hangt motivatie af van drie verschillende factoren: verwachting, instrumentaliteit en valentie. Er wordt hierin onderscheid gemaakt tussen de inspanning die men levert, de prestaties en het uiteindelijk resultaat. Volgens dit model komt gedrag voort uit een bewuste keuze uit verscgillende alternatieven, waarbij een medewerker bij voorkeur met weinig inspanning een zo’n hoog mogelijke voldoening probeert te behalen.

Motivatiesterkte = Verwachting x Instrumentaliteit x Valentie

Flowtheorie

motivatie, spreker motivatie, motiverende spreker
Bron: Vernieuwenderwijs

De flowtheorie is ontwikkeld door psycholoog Mihaly Csikszentmihaly. Hij deed onderzoek naar ‘geluk’ en ‘creativiteit’ en de factoren die er voor zorgen dat we gelukkig worden van het uitvoeren van een task of activiteit. Hij concludeerde dat uirdaging en vaardigheid bepalend zijn in het wel of geen voldoening halen uit een taak. Het gevoel van uitdaging, verbondenheid en verantwoordelijkheid versterkt de motivatie.

Spreker motivatie boeken?

Zo werk motivatie dus. Soms kan wat hulp van buitenaf een steuntje in de rug zijn. Bij Talent Talks vind je verschillende sprekers en dagvoorzitters met veel expertise en kennis op het gebied van motivatie. Sprekers die je niet alleen direct kunnen motiveren, maar ook handige inzichten en lessen hebben waardoor je leert hoe voortaan de motivatie uit jezelf te halen.

Uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden en sprekers die niet op deze website zijn te vinden. Boek direct via deze website of neem direct contact met ons op. Dan kunnen we je persoonlijk te woord staan en helpen de best passende spreker te vinden.

Bron: Toolshero, Vernieuwenderwijs